Địa chỉ

Số 48 đường Tinghong, quận Giang Nam, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.530031

Điện thoại

+86 771-3182966
+86 15177781985

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi